DISKUSNÍ SETKÁNÍ NA AKTUÁLNÍ EKONOMICKO-POLITICKÁ TÉMATA


„Diskusní setkání na aktuální ekonomicko-politická témata“ jsou jednou z dalších aktivit CESTY od počátku roku 2012. Jde o uzavřená setkání probíhající v přednáškovém sále CESTY, která se věnují aktuálním otázkám socioekonomického vývoje České republiky v kontextu proměn okolních zemí. Diskusních večerů se zúčastňují dopředu zvaní hosté – ekonomové, sociologové, mediální odborníci, žurnalisté a zástupci sociální demokracie s blízkým vztahem k debatovanému problému. Setkání představují otevřený dialog odborníků, který má za cíl agregovat a tříbit důležité poznatky, názory a postoje týkající se současné socioekonomické situace ČR a jejích obyvatel.

V úvodu večera zazní obvykle dva stěžejní příspěvky (předem dohodnuté s vybranými účastníky setkání), každý v délce cca 15–20 minut, které mají mj. za cíl vyprovokovat diskusi. Posléze se k problému vyjadřují další účastníci setkání a probíhá otevřená diskuse o nastolených tématech.
Diskusní večery trvají asi tři hodiny. Frekvence setkání je přibližně jednou za dva měsíce.

V rámci snah informovat a zapojovat veřejnost do potřebných a aktuálních diskusí CESTA nabízí výstupy z těchto setkání ve formě zápisů.

Vytisknout

„Recepty k oživení ekonomického rozvoje – jaké jsou možnosti restartu (české ekonomiky)?“


Druhé diskusní setkání v roce 2012 na téma „Recepty k oživení ekonomického rozvoje – jaké jsou možnosti restartu (české ekonomiky)?“ proběhlo 22. března mezi 17.00 a 19:45 v prostorách CESTY. Setkání se zúčastnili

Zbyněk Fiala, žurnalista
Václav Franče, makroekonomický analytik Raiffeisenbank, a.s.
Zveřejněno: 4. 4. 2012 15:48   |   Kategorie: Diskusní setkání na aktuální politicko-ekonomická témata