Vytisknout

Konference „Budoucnost levice ve střední Evropě“

21. listopadu 2012 think-tank ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., zastoupení v České republice pořádal konferenci „Budoucnost levice ve střední Evropě“. Proběhla v hotelu Jalta Praha (Václavské náměstí 45, Praha 1).

Cílem konference, na níž kromě představitelů sociálně demokratických stran regionu, přijali účast také zástupci Komunistické strany Čech a Moravy, Strany zelených, zahraniční a domácí badatelé i zástupci domácích iniciativ, bylo pokusit se nalézt odpovědi na aktuální otázky týkající se současných levicových stran, hnutí i odborů v regionu střední Evropy.
Zveřejněno: 31. 1. 2013 20:01   |   Kategorie: Konference
Vytisknout

Konference „Financování politických stran a regulace politických kampaní“

CESTA pořádala ve spolupráci se zastoupením Friedrich Ebert Stiftung v České republice a pod záštitou Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR 6. října letošního roku  celodenní veřejnou konferenci „Financování politických stran a regulace politických kampaní“.

Financování politických stran a politických kampaní a obecněji vztah mezi ekonomikou a politikou náleží nejen mezi nejnaléhavější problémy současné české politiky, s nímž se potýkají také ostatní evropské a další země. Konference měla přispět k důstojnému otevření této problematiky na veřejné půdě v České republice a umožnit přihlédnout k modelům, zkušenostem a negativním stránkám financování politických stran a jejich kampaní v evropských zemích i Spojených státech.

Zveřejněno: 16. 1. 2012 18:10   |   Kategorie: Konference