Vytisknout

Podpořte CESTU

Zveřejněno: 16. leden 2012. Kategorie: O CESTĚ

Zásady financování

Financování CESTY jako liberálně-levicového think-tanku představuje výzvu jak vzhledem k dlouholeté neochotě (či neschopnosti) ideově podpořit či zorganizovat levicovou a levicově-liberální akademicko-politickou instituci, tak vzhledem k neprůhlednosti či spornému financování většiny domácích pravicových think-tanků.

Ve financování naší činnosti se zavazujeme dodržovat principy průhlednosti a otevřenosti financování. Garantujeme, že finanční prostředky získané prostřednitvím darů využijeme kvalifikovaně a v souladu s podmínkami jeho přijetí. Za hospodaření think-tanku odpovídá představenstvo, které bude každoročně předkládat sněmu zprávu o hospodaření a účetní závěrku.

Členská základna sdružení nám neumožňuje prostřednictvím členských příspěvků vytvořit si větší finanční zázemí a až na výjimečné případy nehodláme vybírat na akcích ani vstupné. V souladu se stanovami (čl. 10) hodláme vlastní činnost zajišťovat primárně prostřednictvím grantové činnosti a darů fyzických a právnických osob. Ve financování vycházíme z teze, že motivem daru nemá být prostá ideologická spřízněnost, ale sympatie, uznání smysluplnosti aktivit naší organizace a zejména obecná potřeba intelektuální vyváženosti ve veřejném prostoru v České republice.

 

Jak podpořit CESTU

Rozhodnete-li se CESTU podpořit, lze tak učinit, zašlete-li nám níže uložený formulář darovací smlouvy s vyplněnými požadovanými údaji (dar nelze možné přijmout, aniž obdarovaný uzavře s dárcem darovací smlouvu). Jakmile, v souladu s částí II darovací smlouvy, obdržíme Vaši platbu na náš účet, zašleme Vám na vaši adresu formulář „Potvrzení o přijetí daru“. Konto máme u Československé obchodní banky, a. s.; číslo účtu je 243005965/0300 (dalš údaje viz formulář).

Formulář darovací smlouvy si můžete stáhnout zde.
(Vyplňte, prosím, žlutě zabarvené části.)