Vytisknout

July 2012 IPA Study „Youth Unemployment in Europe. Theoretical Considerations and Empirical Findings“


Analytické oddělení Friedrich Ebert Stiftung – International Policy Analysis(IPA) publikovalo v červenci 2012 v rámci svých studií rozsáhlou teoretickou studii Hanse Dietricha věnovanou teoretickým předpokladům nezaměstnanosti mladých lidí v Evropě „Youth Unemployment in Europe. Theoretical Considerations and Empirical Findings“.
 
Studie sleduje nezaměstnanost s ohledem na gender, občanství či vzdělání. Dokládá už známé skutečnosti, že často nejnižší nezaměstnanost v jednotlivých zemích byla v letech 2004–2007; že existují silné rozdíly v nezaměstnanosti mezi národními státy i jednotlivými regiony (jedna z nejnižších je v Bavorsku, kolem 1,5 %); a že nezaměstnanost výrazně ovlivňuje vzdělání a sociální předpoklady jeho získání. Ukazuje také, že mladí lidé jsou zaměstnaní v sektorech s nízkou odborářskou organizovaností, ačkoliv nejde o důsledek resentimentu vůči odborům.
 
Zveřejněno: 5. 9. 2012 20:12   |   Kategorie: Jiné odborné texty a publikace
Vytisknout

Pavel Barša: Posthegemonický intelektuál


Text Pavla Barši „Posthegemonický intelektuál“ věnovaný stejnojmennému konceptu je součástí publikace Intelektuál ve veřejném prostoru (ed. Petr Hlaváček), kterou před nedávnem vydalo nakladatelství Akademia v edici 21. století, a která odpovídá alespoň na některé otázky týkající se role intelektuála ve veřejném prostoru. Je souborem více než třiceti esejistických i odborných pojednání, která reagují na problémy, které veřejně i vnitřně řeší akademická obec i občanská veřejnost.
Panoráma pohledů publikace je značně pestré (profesně, generačně, názorově, hodnotově). Kromě autorů spjatých s CESTOU – Pavla Barši, Václava Bělohradského, Jiřího Peheho či Martina Potůčka přispěli mimo jiné také Milena Bartlová, Jan Čulík, Vladimíra Dvořáková, Václav Hořejší, Jaroslav Peregrin, Miloslav Petrusek, Petr Pithart, Jacques Rupnik či Stanislav Štech.


Více ke knize http://www.academia.cas.cz/intelektual-ve-verejnem-prostoru.htmlVěnováno Václavu Bělohradskému

 
Když se na konci 19. století spisovatel Emil Zola veřejně postavil za nespravedlivě odsouzeného Alfreda Dreyfuse a Tomáš G. Masaryk zase za jiného odsouzeného Žida Leopolda Hilsnera, kráčeli ve stopách Voltairových, který v 60. letech 18. století rozpoutal kampaň za soudní rehabilitaci popraveného hugenota Jeana Calase. Každá z těchto událostí svou měrou přispěla k tomu, jak se až donedávna v kontinentální Evropě chápala role intelektuála ve veřejném prostoru. Měl hájit princip lidské rovnosti proti vlastní společnosti, která na něj ve víru náboženských či etnických vášní zapomíná. Měl se stavět na stranu stigmatizovaných menšin, i kdyby tím sám riskoval stigmatizaci. Díky aféře Calas, dreyfusiádě i hilsneriádě figuroval intelektuál ve veřejném prostoru jako svědomí národa, jež připomíná nepohodlnou morální pravdu společenské většině i politické moci.
Zveřejněno: 1. 8. 2012 10:16   |   Kategorie: Jiné odborné texty a publikace
Vytisknout

Václav Bělohradský: Etika řeči. Intelektuál a jeho věc


Také text Václava Bělohrdského „Etika řeči. Intelektuál a jeho věc“ pojednávající o možnostech autority intelektuála v současných společnostech je součástí publikace Intelektuál ve veřejném prostoru (ed. Petr Hlaváček), kterou vydalo nakladatelství Akademia v edici 21. století.


Považuji za jeden z ideových pilířů dvacátého století pojem „angažovanost spisovatele“ v interpretaci Heinricha Bölla, prvního poválečného německého nositele Nobelovy ceny za literaturu. Platí, myslím, pro intelektuála vůbec. V knize rozhovorů Une mémoire allemande Böll říká: „potřeba podřídit se nepodmíněně soudu druhých a euforie z toho, že jsme součástí nějakého velkého my, ve mně vyvolává hrůzu“. Potřeba být součástí nějakého velkého „my“ ale určuje „morálku většiny“, jejímž nevědomým základem je vždy morální (od)souzení nějakého nepřátelského „oni“. Soud nad nepřáteli pak vyžaduje cenzurní škrty v historické situaci, jíž se konflikt mezi „my“ a nepřátelským „oni“ týká.
Zveřejněno: 1. 8. 2012 8:54   |   Kategorie: Jiné odborné texty a publikace