Vytisknout

Může se stát přímá volba prezidenta vzpruhou pro českou demokracii?

Zveřejněno: 25. květen 2012. Kategorie: Média o CESTĚ


25.05.2012 12:50
Domov
Zpráva
 
Václav Bělohradský, Jiří Pehe či Jiří Dienstbier přislíbili účast na diskusi, jejímž tématem bude přímá volba prezidenta a její potenciál proměnit klima českého politického provozu. Akce proběhne v páteční podvečer v Praze ve foyer Goethe-Institutu.
 
Think-tank CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií a Friedrich-Ebert-Stiftung pořádá v pátek diskusi na téma přímé prezidentské volby.

Schválení přímé volby prezidenta je nejspíš nejzásadnější změnou ústavního pořádku od vzniku České republiky v roce 1993. Je proto přirozené, že si veřejnost s její implementací spojuje mnohá přání a očekávání. Nejeden expert naopak upozorňuje na možná úskalí, jež mohou přímou volbu prezidenta doprovázet.

Český ústavně-politický systém je přitom charakterizován jako parlamentarismus, pro nějž je typické, že jediným přímo voleným orgánem jsou komory parlamentu, především Poslanecká sněmovna. Její složení v poměrném volebním systému zrcadlí vůli lidu projevenou ve volbách a z jejíž konstelace je odvozená vládní většina, tedy exekutivní moc.

Pro ústavní postavení prezidenta pak platí, že je sice hlavou státu, avšak vrcholným orgánem exekutivy z hlediska její pyramidální struktury je vláda. Postavení prezidenta je nicméně založeno vedle ústavního vymezení také na tradicích a obyčejích. Připočítáme-li současně k ústavním institucím politickou kulturu a tradice vládnutí, může se česká veřejnost nepochybně dočkat pro českou politiku doposud neznámých situací, konfliktů a dějů.

Není tedy nakonec přímá volba prezidenta „nechtěným dítětem“ české politiky? Nevzbudilo její prosazení falešná očekávání? Jak vést prezidentskou kampaň, aby skutečně přispěla k posílení demokracie? Jakou a jak závažnou debatu by vlastně měla otevřít? Jaký postoj by budoucí hlava státu měla zaujmout k dědictví svých předchůdců? Jakou roli by měl prezident hrát s ohledem na jeho ústavní pravomoci?

Právě na tyto a další otázky vztahující se k přímé volbě prezidenta budou v pátek hledat odpovědi Václav Bělohradský, Jiří Dienstbier, Jiří Pehe, Jana Smiggels Kavková a Robert Žanony. Diskusi, která začíná v 16.30 ve foyer Goethe-Institutu na Masarykovo nábřeží 32, bude moderovat Jan Šícha.
 
 
 
 
Může se stát přímá volba prezidenta vzpruhou pro českou demokracii? Deník Referendum, 25. 5. 2012, http://www.denikreferendum.cz/clanek/13248-muze-se-stat-prima-volba-prezidenta-vzpruhou-pro-ceskou-demokracii