Vytisknout

Nechybí jen koncepce vysokého školství, ale školství celého

Zveřejněno: 28. únor 2012. Kategorie: Média o CESTĚ

České republice nechybí jen koncepce vysokých škol či terciálního vzdělávání, ale koncepce celého školství, vyplynulo z diskuse »Jakou reformu pro české vysoké školy«, kterou ve čtvrtek uspořádalo OS CESTA v pražské městské knihovně.
 
Panelisty byli senátor ČSSD Marcel Chládek, prorektor Západočeské univerzity František Ježek, bývalý vedoucí odboru VŠ MŠMT Jiří Nantl a prorektor Univerzity Karlovy Stanislav Štech.
Chládek ve svém expozé odsoudil, že ministr školství Josef Dobeš (VV) zesměšňuje své kritiky a nedbá připomínek orgánů VŠ k jeho reformám. Dle něho ministr chaoticky mění názor, zda školné a jaké, nebo zda zápisné. Zdůraznil, že vláda chce školným zalátat rozpočtové díry, takže VŠ peníze navíc mít ze školného nebudou a jejich kvalita se tak nezvýší. Podobně odmítl školné jako motivační faktor pro studenty, neboť student jako klient nefunguje, což dokládá i (ne)kvalita soukromých VŠ. Zpochybnil i ministrovy proklamace o zvýšení akademických svobod či autonomie – právě tím, jak si ministr předvolal rektora UK kvůli protestům akademické obce.
 
Ježek prohlásil, že nezdravou masifikaci VŠ neprovázela změna typologie škol, jejich rozrůznění na špičkové a regionální. Dle něho mají české VŠ nízkou diverzifikaci finančních zdrojů (60 až 70 % za vzdělávání, zhruba tolik od státu; jak podotkl, tak vysoký podíl státních zdrojů mají jen skandinávské VŠ). Školné označil za politickou záležitost, velký vliv přitom připsal ministerstvu financí a ministerstvu práce a sociálních věcí.
 
Nantl podtrhl, že univerzity mohou být buď elitní nebo masové. Upozornil, že nutno rozlišovat akademické svobody, samosprávu a autonomii. Dle něho autonomie VŠ v ČR je nevelká, hodně věcí určuje zákon. Místo parlamentu má proto v rozhodování školy zastoupit správní rada.
 
Štech zdůraznil, že k masifikaci nedošlo z vůle VŠ, jde o nezvládnutí terciálního vzdělávání vůbec. Působení Akreditační komise dle něho limituje výkonná moc a podfinancování; varoval před omezením jejích pravomocí. Odmítl kritiku, že české VŠ nejsou dostatečně financovány z vnějšku – na UK činí třetinu příjmů. Ocenil kvalitu VŠ v ČR, které jsou lepší než 90 % univerzit v USA. Jak uvedl, třeba se vystříhat velkého vlivu firem ve správních radách – British Petroleum v takové situaci v USA za čas začalo tlačit na změnu obsahu výuky. K záměru MŠMT a koalice ohledně autonomie škol uvedl: »Nejde o více svobod, jde o demisi státu.« Položil též otázku, proč MŠMT neanalyzovalo odstoupení německých zemských vlád od školného.
 
V diskusi Nantl konstatoval, že tři základní veřejné statky – zdravotnictví, vzdělávání a důchody – si žádají buď vyšší daně, nebo mají nižší kvalitu. Smysl VŠ nachází ve vzdělávání občanů, formování osobnosti, přípravě pracovní síly a reprodukci vědeckého oboru. Vyzdvihl, že oproti minulosti vymizela korupce - za přijetí na VŠ. Nedomnívá se, že by školné zvýšilo motivaci. Poznamenal, že rozpočet Oxfordské univerzity s 15 tis. studenty je o 6 mld. Kč vyšší než celého českého vysokého školství se 400 tisíci studenty, takže pak může dosahovat elitní úrovně.
 
Dle Chládka neexistuje koncepce školství, dochází k privatizaci škol a likvidaci sítě ZŠ. Přiznal přidanou hodnotu vysokoškolského studia pro jedince, ale za ni zaplatí ve vyšších daních z příjmu, není tedy třeba školné. Požaduje analýzu výdajů státu před jejich škrtáním. Kritizoval přemrštěná kvalifikační kritéria na řadu profesí, která vedou ke zvyšování počtu studentů a absolventů.
 
Ježek tvrdil, že vzdělání je nástrojem sociální mobility, studium formou boje proti patologickým jevům a nezaměstnanosti, proto masifikaci sice má za neuváženou, ale potřebnou, byť ještě více rozevřela sociální a regionální nůžky
 
Je-li riziko zneužití, musí se mu zabránit, prohlásil Štech k obsahu stávajícího znění věcných záměrů zákonů. Přiznal, že je příliš absolventů a varoval před komodifikací, vytváření masy spotřebitelů. Zdůraznil, že rozhodnutí má vláda a občané v rukou, nejde o přírodní zákony a otázal se, proč nevykročí české školství ke Skandinávii.

21. 2. 2012  (kru)


(„Nechybí jen koncepce vysokého školství, ale školství celého“, Haló noviny, 21. února 2012, http://www.halonoviny.cz/articles/view/248472)