Vytisknout

Ekonomicko-sociální skupina

Zveřejněno: 14. únor 2012. Kategorie: Ekonomicko-sociální skupina

Ekonomicko-sociální skupinase zformovala v rámci na počátku roku 2012. Ve své činnosti navazuje na aktivity čtyřechodborných pracovních skupin pro reformní návrhy, jenž vznikly na půdě CESTY v létě roku 2011 a zaměřily se na klíčové sociálně-ekonomické oblasti budoucnosti České republiky: penzijní reformu,daňovou reformu,zdravotní reformu a boj proti korupci. Jejich cílem bylo v krátkodobém horizontu intelektuálně poskytnout zpětnou vazbu programovým návrhům a tezím největší opoziční strany. Dlouhodobě bylo jejich cílem pomoci subjektům politického středu a levice koncepce při formulaci jejich politických návrhů a programů,  ale také provádět kvalifikovanou, badatelskou a kritickou práci v oblasti jejich působnosti: publikovat výzkumné a politické papers a prostřednictvím nich pronikat mezi veřejnost, do odborného tisku i do médií.
 
Činnost ekonomicko-sociální skupiny na program skupin pro reformní návhy navazuje koncepčně a do značné míry i personálně. Sociálně-ekonomická problematika, jak plyne i z prohlášení, je jádrem činnosti CESTY a dramatické sociálně-ekonomické změny představují politický leitmotiv České republiky současnosti i dalších let. Činnost skupiny by měla proto spojovat odbornou s politicky angažovanou prací: prostřednictvím výstupů z činnosti nabídne možnost souběžně zpracovávat či alespoň předpřipravovat materiály využitelné pro stěžejní hospodářská a sociální ministerstva.
 
Vzhledem k tomu, že CESTA značnou část předchozích aktivit realizovala v ne-literární podobě, odborně-analytická, ale současně prakticky zaměřená tvorba je vhodným doplňkem dosavadní dominantní činnosti a umožňuje přirozeně podstatně spoludefinovat think-tank.
 
Skupina by měla být dostatečně „rozkročená“, aby byla schopna pojmou relativně široký okruh témat a reagovala na aktuální potřeby v rámci podskupin. Každá z nich se bude věnovat jednomu až dvěma tématům ročně – bude možný „překryv“ a společné konzultace. Skupina by se měla scházet cca jednou za měsíc a podle aktuální potřeby konzultovat zpracovávanou problematiku, provádět oponenturu nebo určovat další cíle a náplň činnosti.

 
Členy ekonomicko-sociální skupiny jsou:
(v abecední pořadí)
 
Tomáš Fiala (RNDr., CSc.), odborný asistent Katedry demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a člen inicitivy Pro-Alt
 
Michael Kroh (doc., Ing.), soukromý finanční a dotační poradce v oblasti programů Evropské unie; člen iniciativy Alternativa zdola (AZ)
 
Yvona Legierská (Ing.), odborná asistentka Vysoké školy finanční a správní, o.p.s.
 
Jan Mertl (Ing., Ph.D), odborný asistent Vysoké školy finanční a správní, o.p.s.

Vladimír Pikora (Ing., Ph.D), hlavní ekonom nezávislé poradenské společnosti Next Finance, s.r.o.
 
Jiří Šteg (Ing.), poradce Turnaround Management Association Česká republika a člen iniciativy Pro-Alt
 
Jaroslav Šulc (Ing., CSc.), makroekonom Českomoravské komory odborových svazů, odborný asistent Katedry bankovnictví a pojišťovnictví (FES) Vysoké školy finanční a správní, o.p.s. a poradce předsedy Senátu Milana Štěcha
 
Jaroslav Vostatek (prof., Ing., CSc.), profesor Vysoké školy finanční a správní, o.p.s.
 
Peter Zborník (Ing.), CRM Manager Aviva životní pojišťovny, a.s.
 
a někteří další
 
 
Každý ze členů skupiny (anebo společně v podskupinách) se věnuje zpracování některého z aktuálních problémů sociálně-ekonomické současnosti a budoucnosti ČR. Výstupy bychom chtěli publikovat jako odborné texty a materiály v některé z chystaných sešitových řad CESTY – Research Papers (Studií), Policy Papers (Analýz) či Policy Briefs (Stanovisek).
 
Skupinu budeme usilovat dále rozšířit o mladé a nadějné badatele – ekonomy, sociology, teoretiky sociální práce i další odborníky.