PRACOVNÍ SKUPINA "DIAGNÓZY DOBY"


V roce 2012 začala CESTA organizovat interní diskuse pracovní skupiny, jejímiž náměty jsou – úvahy v duchu německého „Gegenwartsdiagnose“ – diagnózy přítomnosti, současné situace.Ty představují nezbytným rámec pro aktuální politické a ekonomické úvahy i rozhodování. Různorodé a často velmi odlišné jejich příklady takových diagnóz nalezneme v pracech autorů, jakými jsou Francis Fukuyama, Samuel J. Huntington, TonyJudt, Stuart S. Eisenstadt, Paul Jorion, Colin Crouch nebo také domácí (moravský) sociolog Jan Keller.
 
Práce skupiny se opírá buď o četbu konkrétního textu anebo probíhá jako řízená diskuse na základě individuální přípravy k vybranému tématu. Setkání má podobu moderovaného vystoupení jednoho č dvou panelistů, k němuž se následně rozvine skupinová diskuse. Skupina „Diagnózy doby“ se schází přibližně jednou za měsíc a každé její setkání by mělo nabídnout specifický pohled na problémy současnosti. Mezi prvními náměty setkání figurují problematika civilizační analýzy, sociálního státu a jeho budoucnosti, Evropy v zorném úhlu geopolitiky, vývoje poválečné Evropy, konceptu neo-liberalismu, post-demokracie či vývoje a významu pojmu „dluh“. Přípravné setkání skupiny proběhlo 16. ledna.


Členy pracovní skupiny jsou:

Johann Pál Árnason, sociolog a profesor Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy  a Univerzity v Uppsale

Václav Bělohradský, filosof a profesor Univerzity v Terstu

Ondřej Císař, ekonom a politolog, docent Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Nicolas Maslowski, sociolog a politolog, odborný asistent Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Marek Německý, přednášející Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Jiří Pehe, politolog a ředitel české pobočky New York University (New York University Prague)

Tereza Stöckelová, socioložka a pracovnice Sociologického ústavu Akademie věd, v.v.i. a odborná asistentka Fakulty humanitních studií UK v Praze
 
i někteří další.


Předmětem prvního pracovního setkání skupiny, které proběhlo 15. února 2012 v prostorách CESTY byla kniha Johanna Pál Árnasona Civilizačníanalýza:EvropaaAsieopětnarozcestí(Praha: Filosofia, 2009).


Vytisknout

Jan Keller: Tři sociální světy (2. kapitola Arogance financí)


Nabízíme záznam základních myšlenek čtvrtého interního setkání skupiny „Diagnózy doby“, které se věnovalo 2. kapitole Kellerovy práce, Tři sociální světy (2011), „Arogance financí“. Setkání proběhlo 13. června 2012 v podvečerních hodinách v prostorách CESTY.

 
Zápis si můžete stáhnout ve formátu (RTF) zde
Zveřejněno: 4. 7. 2012 9:44   |   Kategorie: Pracovní skupina „Diagnózy doby“
Vytisknout

Colin Crouch: Postdemocrazia; The Strange Non-Death of Neoliberalism


Nabízíme vám záznam třetího diskusního setkání v roce 2012 v rámci pracovní skupiny „Diagnózy doby“, které se věnovalo dvěma novějším knihám emeritního profesora The University of Warwick Colina Crouche, Postdemocrazia (Roma – Bari: Laterza, 2003) a The Strange Non-Death of Neoliberalism (Cambridge: Polity Press, 2011). Setkání proběhlo 16. dubna 2012 v podvečerních hodinách v prostorách CESTY.
 
Zápis si můžete stáhnout ve formátu (DOC) zde
Zveřejněno: 10. 5. 2012 20:12   |   Kategorie: Pracovní skupina „Diagnózy doby“