Vytisknout


CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii je prvním domácím think-tankem založeným středovými a levicovými intelektuály od listopadu 1989. Podnětem jeho vzniku se staly probíhající zásadní diskuse o úloze soudobého státu v měnících se ekonomických a politických podmínkách. CESTA hodlá do těchto diskusí přispět odbornými a kritickými názory na systémové řešení hlavních politických a ekonomických problémů České republiky.

Vznik think-tanku oznámili na začátku ledna 2011 v tiskové zprávě členové Přípravného výboru, Jiří Pehe, Bohuslav Sobotka a Vít Klepárník. Spolu s oznámením publikovali Prohlášení, které je nejobecnější programovou vizí think-tanku (viz O CESTĚ).

CESTA je občanským sdružením; Ministerstvo vnitra České republiky nás zaregistrovalo 16. února 2011.